Sponsorlu Bağlantılar

18 Şubat 2011 Cuma

YOZGAT-TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
YOZGAT İSMİNİN VERİLMESİ

İlin, asıl adı "BOZOK" olup, zamanla "Yozgat" olarak değiştirilmiştir. Oğuz'ların; "BOZOK" koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte, yöre "BOZOK" ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra "YOZGAT" adı da telaffuz edilmiştir."Yozgat" adının menşei konusunda ise, değişiki söylentiler ileri sürülmektedir:

Bir rivayete göre, Yozgat Saray Köyü'nden (bugün itibariyle kasaba) itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişindin ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri "Yüz kat" denmiş, zamanla bu isim söylene söylene "Yozgat" halini almıştır.

Diğer bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. Bu yüzden kendisine Çopur veya Çapar Koca derlerdi. Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına Hızır (AS) çıkıyor ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt istiyor. Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek, gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. Hızır (AS) sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" diyor. Bu sözü söyleyerek kayboluyor. Temeli böyle olan Yoz-Kat söylene söylene Yozgat halini alıyor.

İsmin kaynağı hakkında her ne kadar tatmin edici bir bilgi yoksa da uzun yıllar bu havalinin böyle anıldığı
bilinmektedir.

Birinci Büyük Millet Meclisinde Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafından verilen bir takrir ile Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş, bilahare 23 Haziran 1927tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak değiştirilmiştir.
ORGUN KAPLICALAR

İlimizin 33 km. doğusundaki Sorgun İlçesinde bulunan kaplıca sularının Klorlü Sülfatlı, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat sular grubundan olduğu, 50 C-61 C arasında bir sıcaklığa ve 41 lt/sn. debiye sahiptir.

Sağlık Bakanlığının raporlarına göre aşağıda sıralanan hastalıklara iyi geldiği onaylanmıştır.

- Kronik İltihaplı Hastalıklar,

- Spazm Benzeri Hastalıklar

- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları

- Ağrılı kadın Hastalıkları,

- Romatizmal Ağrılar ve Radyoterapik yönden iyi geldiği saptanmıştır.

Söz konusu kaplıca alanında hizmet veren Tesislerin olması yanında, yatırım yapacak müteşebbisler için de çok önemli sayılacak bir alan ve kaynak ta mevcuttur.

Doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu Sorgun İlçesi merkezinden geçmesi nedeniyle ulaşımı oldukça kolaydır. Ankara ve Yozgat'tan da her saat otobüs vardır.
İlimizin 71 km. doğusundaki Saraykent İlçemizdedir. Kaplıca suyunun Sodyum Klorürlü, Sodyum Bikarbonatlı, Kalsiyum Sülfatlı sular grubundan olduğu, 70 C ile 74 C sıcaklığında 10-14 lt/sn. debiye sahiptir. Sağlık Bakanlığının analizleri sonucunda aşağıdaki hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılmasının uygun olduğu saptanmıştır.- Romatizmal Hastalıklar,

- Kırık-Çıkık rahatsızlıkları

- Kadın Hastalıkları,

- Nevrit ve Polinevritler vb hastalıklar.

Kaplıca alanında turizme hizmet veren çeşitli tesisler mevcuttur.

Saraykent İlçesi doğuyu batıya bağlayan E 88 karayolu üzerinde olması nedeniyle ulaşımı oldukça kolaydır. Yozgat' tan değişik saatlerde dolmuş kalkmaktadır. Ankara'dan, Sivas'tan otobüslerle de ulaşmak mümkündür.

Saraykent İlçesi 80 yatak kapasitesine sahiptir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder