Sponsorlu Bağlantılar

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Bilecik Tarihi Yerleri


Orhan Gazi Camii
Orhan Gazi tarafından yaptırılan cami, Edebalı Türbesi'ne 50 m. uzaklıktadır. Minarelerin camiye bitişik olması kuralına aykırı olarak, asıl minaresi ana binadan 30 m. uzakta bir kayanın üzerine inşa edilmiştir.  II. Abdülhamit zamanında önemli bir onarım gören cami, Osmanlı devri Türk mimari sana-tının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneğidir. Kubbe üzeri restorasyon sırasında kurşunla kaplandığı için Kurşunlu Cami adıyla da bilinir.

Köprülü Mehmet Paşa Camii
1665 yılında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami, Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde Vezirhan beldesinde, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı yakınındadır. Dikdörtgen planlı, duvarları kesme taştandır.
Hamidiye Camii
Söğüt ilçesinde geç Osmanlı döneminin neoklasik mimarı tarzdaki yapılarına güzel bir örnektir. 1903-1905 yıllarında II. Abdülhamit tarafından yaptırılan cami kare planlı olup duvarları kırmızı kesme taştandır. İki minareli olduğu için halk arasında "Çifte Minareli Cami" olarak da tanınan yapının üstü kurşun kaplı tek bir kubbeyle örtülüdür.
Çelebi Mehmet Camii
Söğüt İlçe Merkezinde 1414 – 1420 yılları arasında Sultan I. Mehmet Çelebi tarafından yaptırılan cami, Osmanlı mimari sanatının kubbeli yapılar türündeki ilk örneklerindendir. Dikdörtgen görünümlü olan caminin 12 kubbesi bulunmakta olup II. Abdulhamit zamanında onarım gördüğü bilinmektedir.
Rüstem Paşa Camii
Osmaneli ilçe merkezinde, klasik üslupta yapılmış olan yapı, Ulu Cami adıyla da tanınır. Mimar Sinan'ın çıraklarından biri tarafından yapıldığı tahmin edilen cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, kesme taştan inşa edilmiştir.
Kasımpaşa Camii ve Külliyesi
Bozüyük ilçe merkezindeki cami, klasik Osmanlı camilerinin tipik örneklerindendir. 1525-1528 talihlerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlarından Kasım Paşa tarafından Mimar Sinan-'a yaptırılmıştır. Duvarları kesme taştan olan yapının tek kasnaklara oturan üç kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Giriş kapısı ve mihrabın yanındaki pencerelerin ahşap kanatları ağaç işçiliği ve fildişi kakmaları ile ilgi çekici olup minberi ak mermerden çeşitli renkte çinilerle kaplıdır. 1,75 m. yüksek-liğinde dört sütunun üstüne kare bir mermer levha konarak kürsü durumuna getirilmiştir.
Şeyh Edebali Türbesi
1208 yılında Horasan'ın Merv şehrinde doğan Şeyh Edebalı Osman Gazi'nin kayınpederi ve Anadolu'nun ilk Ahi şeyhlerindendir. Türbe, Orhan Gazi tarafından; eski Bilecik şehrinin kurulduğu vadinin sırtında küçük bir tepe üstüne yaptırılmıştır. Eskiden kubbeli olan türbenin üzeri sonra kiremit çatı örtülmüştür. Bir salon ve iki ayrı odadan ibaret olan türbede, büyük olan odada mihraplı bir mescit bulunmaktadır. Diğer odanın ise sohbethane ve misafirhane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Şeyh Edebalı ve yakınlarının bulunduğu kısmın tavanı kubbeli ve dikdörtgen biçiminde olup burada yedi büyük, dört küçük sanduka bulunmaktadır.
Ertuğrul Gazi Türbesi
Ertuğrul Gazi Bey'e ait türbenin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra Çelebi Mehmet tarafından türbe haline getirilmiştir, çevresi geniş duvarlarla çevrili, ağaçlandırılmış bir bahçe içerisinde yer alan türbe en son 1886-1887 tarihlerinde II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır.
Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı
Bilecik-Adapazarı yolu üzerinde Vezirhan beldesinde bulunan yapıyı 17. yüzyıl başlarında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa yaptırmıştır. 1915'te sağlam olduğu bilinen çatı, bu tarihten sonra çökmüştür. Günümüzde dört duvarı ayakta kalmıştır.
Orhangazi İmareti
İpek yolunun Bilecik'ten geçen bölümü üzerine yapılmış olan imaretin duvarları, taş sıralar arasına tuğla konularak örülmüş, yığma duvar özelliğinde, yüksek iki kubbeli bölümden oluşmuştur.
Mihal Bey Hanı
Gölpazarı ilçe merkezindeki han ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal özelliklerini taşımaktadır.Kemerli giriş kapısının önündeki kitabeden hanın 1318 yılında Mihal Bey, tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.Dikdörtgen planlı iri taşlarla yapılmış hanın duvarları ve üzeri tuğla malzeme ile tonoz örtülüdür.
Kaymakam Çeşmesi
Söğüt ilçesinde, 1919 yılında Kaymakam Sait Bey tarafından yaptırılan çeşme,Osmanlı mimarlık sanatının son örneklerindendir.Çeşme 4 cepheli olup üstü renkli çinilerle kaplıdır.
Kilise
İznik Rum imparatorluğu zamanında yapılmış Antik ve Bizans sanatları karışımı üslupla yapılan kilise Osmaneli ilçe merkezindedir.
Metristepe Zafer Anıtı
Kurtuluş Savaşı'nın en çetin mücadelelerinin yapıldığı, önemli dönüm noktalarından olan İnönü Savaşları'nın kazanıldığı yer olan Bozüyük Metristepe' de şehitlerimizin anılarını yaşatmak amacıyla yapılan Metristepe Anıtı betonarme olarak 24 m. yüksekliğinde yapılmıştır. Anıtın üzerin-deki rölyeflerde, savaşa katılan birlikler ve komutanlarıyla ilgili bilgiler bulunur. Yakın tarihte yapı-lan restorasyon çalışmalarında anıtın dört bir tarafına ve anıttan ayrı olarak İnönü Savaşları ve tarihi telgrafları içeren dört adet rölyef ile anıtın ön tarafına iki ayrı kaide üzerinde heykeller yapılmış, çevresinde siperler kazılmıştır. Metristepe' de, her yıl l Nisan'da anma törenleri düzenlenmektedir.
İnönü Şehitliği
Bozüyük'e 6 km. uzaklıktaki etrafı çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili şehitliğin içinde çok sayıda şehit mezarı ve ayrıca mermerden yapılmış şehitlik nişan taşı bulunmaktadır. Her yıl l Nisan'da "İnönü Şehitlerini Anma Günü" burada yapılır.
Saat Kulesi
Bilecik merkezinde İpek yolu üzerinde seyahat edenlere zamanı bildirmek amacıyla dört cepheli olarak 1907 yılında II. Abdulhamit zamanında yapılmıştır.
Kaynak: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Web Sitesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder